<a href="/tuyen-dung" title="TUYỂN DỤNG" rel="dofollow">TUYỂN DỤNG</a>
(Ngày: 20/04/2022)
<p style="text-align:justify;">Tiền thân là đội Dệt Long An (Vô địch quốc gia năm 1992 và 1994). Đến năm 2004, được UBND tỉnh Long An chuyển giao và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tiếp nhận và đổi tên thành đội bóng chuyền nữ Bình Điền - Long An. Đến năm 2007, đội bóng nhận được sự bảo trợ thông...
<a href="/tuyen-dung" title="TUYỂN DỤNG" rel="dofollow">TUYỂN DỤNG</a>
(Ngày: 26/10/2014)
CLB VTV Bình Điền Long An thông báo tuyển sinh.   

Fanpage