<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 28/12/2015)
Đưa Nhà máy phân bón Bình Điền Tây Ninh đi vào hoạt động: ĐÚNG HƯỚNG   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 11/08/2015)
Giải Golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” góp gần bảy tỷ đồng   

<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 08/08/2015)
Giải Golf gây quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”: MONG LẮM NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG.   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 28/05/2015)
Người lao động ở Công ty Phân bón Bình Điền: ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ, TRÁCH NHIỆM VÌ UY TÍN THƯƠNG HIỆU   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 28/05/2015)
Chương trình Đồng hành và chia sẻ: THÊM SỨC SỐNG MỚI.   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 05/05/2015)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2O15   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 24/09/2014)
Hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 24/09/2014)
Giải golf gây Quỹ “Tiếp sức đến trường” lần thứ 6 năm 2014: Gần 5,6 tỷ đồng tiếp sức các tân sinh viên nhà nghèo học giỏi   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 21/08/2014)
Bình Điền kết nghĩa với buôn Eana (Đắk Lak): 10 NĂM NGHĨA NẶNG TÌNH ĐẦY   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 17/06/2014)
Hội nghị đại biểu người lao động Cty CP phân bón Bình Điền 2014: ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THÁCH THỨC, GIỮ VỮNG ĐÀ TĂNG TRƯỞNG   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 17/06/2014)
Phân bón Bình Điền vì cộng đồng   
<a href="/ban-tin-binh-dien" title="BẢN TIN BÌNH ĐIỀN" rel="dofollow">BẢN TIN BÌNH ĐIỀN</a>
(Ngày: 27/02/2014)
Công ty cổ phần phân bón Bình Điền nhận biểu tượng GLOBAL ETHICS Awards – Đạo đức toàn cầu 2014.   
Trận đấu tiếp theo
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
VTV Bình Điền Long An
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
Thông Tin Liên Việt PostBank
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
14:00, Ngày 05-12-2017
Fanpage