VTV Binh Dien Long An vs NHCT at Lien Viet Cup 2013

VTV Binh Dien Long An vs NHCT at Lien Viet Cup 2013   
Video clip khác
Trận đấu tiếp theo
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
VTV Bình Điền Long An
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
Thông Tin Liên Việt PostBank
Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh
14:00, Ngày 05-12-2017
Fanpage